زراوند

توضیحات مهم:

  1. آزمون کتبی به صورت تستی بر روی کاغذ و یا با سیستم برگزار می شود.
  2. آزمون کتبی از 100 نمره و نمرات بالای 50 قبول محسوب می شوند.
  3. دریافت کارت ورود به جلسه الزامی بوده و کارآموزان می توانند کارت خود را از سایت اموزشگاه زراوند دریافت نمایند.
  4. زمان و مکان دقیق آزمون در کارت ورود به جلسه مشخص شده است.
  5. کارت شناسایی عکسدار به همراه داشته باشید.
  6. نمرات آزمون کتبی معمولاً 3 روز بعد از آزمون در سایت آموزشگاه قابل رویت می باشد.
نام و نام خانوادگی
کد ملی
نام آزمون
تاریخ آزمون
امیر علی ایرانمنش
۳۰۸۰۱۰۱۰۱۱
شهروند الکترونیکی
۱۳۹۹/۱۲/۱۵
علی عربپور
۳۰۸۰۱۰۱۰۱۲
شهروند الکترونیکی
۱۳۹۹/۱۲/۱۵
علی عربپور
۳۰۸۰۱۰۱۰۱۱
شهروند الکترونیکی
۱۳۹۹/۱۲/۱۵