ما در  زراوندپلاس  یک تیم دوستانه و حرفه‌ای هستیم و دوست داریم افراد ارزشمند بیشتری در خانواده خود داشته باشیم.

اگر فرد متخصصی هستید، دنبال یک محیط فعال و حرفه‌ای هستید و دوست دارید در کارتان پیشرفت کنید، قطعا جای شما پیش ما است.

5 دلیل برای کار کردن در زراوندپلاس

1. شرکت ما فضایی دوستانه و آرام دارد و فقط جای افراد حرفه‌ای و فعال است که دوست دارند دور از حاشیه باشند و کارهای بزرگ انجام بدهند.

2. ما همیشه دنبال پیشرفت و بهبود کارها هستیم. اینجا جایی برای افراد چالشی است که از حل مسائل پیچیده لذت می‌برند.

3. در  زراوندپلاس  همیشه امکان پیشرفت و ارتقای شغلی وجود دارد.

4. در  زراوندپلاس  هر روز بیش از آنچه تصور می‌کنید یاد می‌گیرید، ما سعی داریم تا یک دانشگاه مدرن در زمینه seo برای تیم خود دایر نماییم و هر روز مطالب جدیدی را در کنارهم یادبگیریم.

5. ما برای کار عالی و حرفه‌ای ارزش زیادی قائل هستیم و دوست داریم افراد تیم درآمدی عالی داشته باشند.

فرم را کامل نکنید اگر

1- نمیخواهید مطالب جدید یادبگیرید و فقط ثبات را دوست دارید.

2- به پروژه مشتری دید فقط تجاری دارید، پروژه های مشتری در زراوندپلاس مثل فرزندان ما هستند.

3- تمایل به کار تیمی ندارید و در ارتباط با دیگران چالش دارید.

4- تحمل شنیدن نقد سازنده را ندارید و نسبت به آن پرخاشگر هستید.

5- نسبت به پروژه مسئولیت پذیر نیستید و برایتان سرنوشت آن مهم نیست.

فرم استخدام

مرحله 1 از 2

نام
نام
نام خانوادگی
بدون عنوان

جدا کننده بخش