زراوند, گالری تصاویر
آموزشگاه نمونه طی سالیان متوالی
زراوند, گالری تصاویر , خوارزمی
رتبه برتر کشور در استارتاپ فناوری - خرداد ماه 97 تهران
زراوند, گالری تصاویر
کلاس آموزشی اکسل ویژه صنایع فولاد
کسب رتبه برتر در بین آموزشگاه های فنی و حرفه ای
زراوند, گالری تصاویر
کلاس اکسل پیشرفته ویژه صنایع
زراوند, گالری تصاویر
کلاس هفت مهارت کاربر ICDL
زراوند, گالری تصاویر
بازدید مسئولین دولتی از آموزشگاه زراوند
زراوند, گالری تصاویر
کلاس آموزشی تایپ حرفه ای ویژه کارمندان
زراوند, گالری تصاویر
کلاس آموزشی تایپ حرفه ای ویژه کارمندان ( 2 )
زراوند, گالری تصاویر
افتتاحیه رسمی آموزشگاه زراوند با حضور مسئولین دولتی - 1390
زراوند, گالری تصاویر
کلاس آموزشی ایران مهارت ویژه دانش آموزان پایه هشتم
زراوند, گالری تصاویر
عکس یادگیری و صبحانه کاری با اساتید آموزشگاه
زراوند, گالری تصاویر
کلاس آموزشی کاربر ICDL ویژه شهرداری ها
زراوند, گالری تصاویر
کلاس آموزشی کاربر ICDL ویژه اداره انتظامات شرکت ها
زراوند, گالری تصاویر
جلسه هم اندیشی با اولیا و مربیان دانش آموزان

برخی از دوره های پرفروش سایت ​

همکاران آموزشی ما