زراوند
  1. لیست را تا انتها با دقت مطالعه فرمایید.
  2. آزمون های عملی ، کارت ورود به جلسه ندارد و می بایست کارت شناسایی عکس دار به همراه داشته باشید.
  3. زمان آزمون های عملی معمولاً  3 هفته تا یکماه بعداز آزمون های تستی وکتبی می باشد.
  4. نمرات آزمون عملی را می توانید بعد از 3 هفته در سایت مشاهده فرمایید.
  5. در صورت مردود شدن و یا غیبت در آزمون های عملی سازمان فنی و حرفه ای می بایست جهت آزمون عملی مجدد تا 2 ماه بعد در آموزشگاه ثبت نام نمایید. بعد از گذشت زمان مذکور ، می بایست مجدداً در آزمون کتبی شرکت نمایید.
  6. آدرس مرکز شماره 13 جهت آزمون عملی : میدان ابراهیم آباد، ، مرکز شماره 13 فنی و حرفه ای
نام و نام خانوادگی
نام حرفه
تاریخ آزمون
ساعت آزمون
امیر علی ایرانمنش
7 مهارت ICDL
1399/12/15
9:30 الی 11
علی عربپور
7 مهارت ICDL
1399/12/15
9:30 الی 11
یاسین علیزاده
7 مهارت ICDL
1399/12/15
9:30 الی 11